S-group: Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ sinh viên

S-Group / Think Different - Make Different

CHƯƠNG TRÌNH "SINH VIÊN VÀ SỰ THAY ĐỔI"

Thời gian : 19 / 3 /2017

Chủ đề : Thiết lập mục tiêu và Lập kế hoạch

Mô tả : Hứa hẹn sẽ là một chương trình thật đặc biệt, thật bổ ích cho TẤT CẢ CÁC BẠN SINH VIÊN tham giaHứa hẹn sẽ là một chương trình thật đặc biệt, thật bổ ích cho TẤT CẢ CÁC BẠN SINH VIÊN tham gia