Hoạt động đào tạo

S-group: Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ sinh viên

S-Group / Think Different - Make Different

Hoạt động đào tạo

17/02/2017 - 08:38 PM

Nếu có một hoạt động được coi là gốc rễ của sự vươn lên của S-Group đó chính là hoạt động đào tạo.

Nếu có một hoạt động được coi là gốc rễ của sự vươn lên của S-Group đó chính là hoạt động đào tạo. Mang sứ mệnh hỗ trợ sinh viên, hoạt động đào tạo sẽ được truyền từ lứa thành viên này sang lứa thành viên khác với tinh thần chia sẻ mạnh mẽ.

Ngoài đào tạo chuyên môn, tại S-Group còn có các buổi đào tạo về cách thực hiện dự án, các buổi hướng dẫn thuyết trình, làm việc nhóm…

Đào tạo chuyên môn tại văn phòng S-Group

 

 

 

Đào tạo thuyết trình cho các buổi đi offline tuyển thành viên (S-Join Mùa Xuân 2017)