S-group: Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ sinh viên

S-Group / Think Different - Make Different

Hoạt động làm việc

Hoạt động làm việc tại văn phòng S-Group có lẽ là hoạt động quen thuộc nhất, diễn ra liên tục, thường xuyên

25/02/2017 - 12:51 AM

Hoạt động họp

Trong công việc, điều quan trọng nhất chính sự luân chuyển thông tin công việc - làm sao để tất cả có thể biết được mình phải làm gì

17/02/2017 - 08:43 PM

Hoạt động đào tạo

Nếu có một hoạt động được coi là gốc rễ của sự vươn lên của S-Group đó chính là hoạt động đào tạo.

17/02/2017 - 08:38 PM

Team building

Tại S-Group, hoạt động Team Building là một hoạt động gắn kết quan trọng và thường xuyên.

17/02/2017 - 08:26 PM