S-group: Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ sinh viên

S-Group / Think Different - Make Different

Kỹ năng giao tiếp ứng xử thông minh qua ánh mắt

Ai cũng nghĩ rằng giao tiếp tốt là nói chuyện hoạt bát, chuẩn mực, nói chuyện vui...

17/02/2017 - 07:55 PM

Kỹ năng cần thiết để "sống sót" nơi giảng đường của sinh viên

Tốt nghiệp phổ thông rồi bạn làm gì? Có lẽ câu trả lời nhiều nhất dành cho câu hỏi này chính là “Thi vào một trường Đại học hay Cao đẳng nào đó”.

17/02/2017 - 07:51 PM

7 điều tối kị trong giao tiếp mà bạn cần tránh

Kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ được người đối diện đánh giá thông qua những ngôn từ, tác phong và cũng như thái độ của bạn đối với cuộc giao tiếp đó.

17/02/2017 - 07:10 PM

6 cách giúp bạn năng cao kỹ năng làm việc nhóm

Dưới đây là một số cách để bạn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm của mình cũng như vận hành nhóm làm việc tốt.

17/02/2017 - 07:05 PM